hipergovazd.am

hy_AM

Տեսախցիկներ հիշողության քարտով - հայտարարություն

Հայտարարություններ 1 մինչեւ 4 ից 4 |

Մտցնել հայտարարությունը այստեղ

12 ամիս առաջ - Առաջարկություններ | . Flash-Sale only € 14,30 free shipping 140°WideLens Waterproof 30fps 4xZoom 2“ LCD Screen u.v.m. Item-Nr. D3586Y ; Shop: www.ASIASALE.tk - ...  

Գինը` 14 €
Ապարան Georg Klaus

před 5 lety - Առաջարկություններ | Full HD 1920 x 1080 170° wide-angle 2.7" LCD G-sensor night Vision 4 x Zoom and much more ... Article no. ARC00182 only ... € 22.99 www.CAR-CENTER.tk ...  

Գինը` 23 €
Ապարան Georg Klaus

před 5 lety - Առաջարկություններ | 1.5" TFT LCD 120° wide-angle HD Night Mode 12 LED Video 1920 x 1080 FHD 5 MP Photos 4 x digital zoom G-sensor And much more ... Article no. ARC00050 Only € 18,99 ... www.ASIASALE.tk ...  

Գինը` 19 €
Ապարան Georg Klaus

před 5 lety - Առաջարկություններ | Video resolution: 720 x 480 Photo resolution: 1280 x 1024 Frame Rate: 30fps USB 2.0 Memory: Built-in 4GB US$ 24.90 - € 18,90 Item No 21002035 Worldwide Free Shipping www.TECMART.tk ...  

Գինը` 19 €
Ապարան Georg Klaus

01
Հայտարարություններ 1 մինչեւ 4 ից 4 |

Մտցնել հայտարարությունը այստեղ