hipergovazd.am

hy_AM

DVR DashCam Full HD1080p Zoom Night Vision only € 19

12/26/13 18:58:14 | Առաջարկություններ | Տեսախցիկներ հիշողության քարտով
1.5" TFT LCD 120° wide-angle HD Night Mode 12 LED Video 1920 x 1080 FHD 5 MP Photos 4 x digital zoom G-sensor And much more ... Article no. ARC00050 Only € 18,99 ... www.ASIASALE.tk

Գինը:19 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632382

WWW ուղեցույց:http://www.ASIASALE.tk

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`