hipergovazd.am

hy_AM

DVR DashCam DualLens HD GPS - only US$ 66 – free shipping

10/15/13 21:46:34 | Առաջարկություններ | Այլ պարագաներ ոսպնյակների համար
Today we will introduce our product of X8000A 1.3 MP CMOS 140’ Wide Angle Dual Lens + 180’ Rotatable Lens Car DVR with GPS and G-sensor, Audio Stereo. The purpose of the camera is to show proof of faults in an accident, capture video of hit and run accidents, capture video of an accident or event oc ... curring in front of you, provide evidence proving your case in traffic court, and also for capturing scenic drive footage. Item No.: 12006968 Direct Link: [URL]http://www.bit.ly/171pBzx[/URL] only US$ 66.55 - € 50,50 FREE SHIPPING [URL]http://www.CAR-DVR.tk[/URL] Car-DVR-Recorder from US$ 28.30 - € 21,45 Cheap price shopping for electronics, computer parts, apple accessories, health & beauty, iPhone, iPad, Smartphones, Watchphones, video games, cell phone accessories, home & garden and more

Գինը:50 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632075

WWW ուղեցույց:http://www.bit.ly/171pBzx

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`