hipergovazd.am

hy_AM

DashCam Car DVR HD 1080p only $ 38 – free shipping

10/10/13 18:36:51 | Առաջարկություններ | Ֆոտոյին եւ video-ին վերաբերվող
The Car Camera Recorder is great for your safe driving both in the daytime and at night with a wide viewing angle and LED night vision. Features: HD lens, HD video recording Display: 1.5LTPS Len: 120 degree A+ grade high resolution ultra wide angle lens Resolution: Max1080P Cycle Recording: S ... eamless loop recording Motion Detection: Support Item No.: 12005656 Direct Link: www.bit.ly/1c3JpRd Only US$ 37.80 - € 28,70 FREE SHIPPING www.CAR-DVR.tk Car-DVR-Recorder from US$ 28.30 - € 21,45 Cheap price shopping for electronics, computer parts, apple accessories, health & beauty, iPhone, iPad, Smartphones, Watchphones, video games, cell phone accessories, home & garden and more

Գինը:29 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632062

WWW ուղեցույց:http://www.bit.ly/1c3JpRd

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`