hipergovazd.am

hy_AM

Car Security DVR DashCam - only $ 30 – free shipping

10/12/13 18:25:30 | Առաջարկություններ | Պաշտպանություն եւ մաքրություն
The Mini Car Camera Recorder vehicle camera can be sucked on the windshield, so you are free to record the beautiful scenes on the road, then you can watch the beautiful video with its 2.5" TFT screen directly. Resolution: 1280x960 – 1280x720 – 640x480 Video Format: AVI Interface: HDMI, USB 2.0 ... Item No.: Q01708 Direct Link: www.bit.ly/18VunvG only US$ 29.80 - € 22,60 FREE SHIPPING www.CAR-DVR.tk Car-DVR-Recorder from US$ 28.30 - € 21,45 Cheap price shopping for electronics, computer parts, apple accessories, health & beauty, iPhone, iPad, Smartphones, Watchphones, video games, cell phone accessories, home & garden and more

Գինը:23 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632066

WWW ուղեցույց:http://www.bit.ly/18VunvG

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`