hipergovazd.am

hy_AM

Car DVR 1080p DashCam 170° Zoom only € 23

01/06/14 20:27:27 | Առաջարկություններ | Տեսախցիկներ հիշողության քարտով
Full HD 1920 x 1080 170° wide-angle 2.7" LCD G-sensor night Vision 4 x Zoom and much more ... Article no. ARC00182 only ... € 22.99 www.CAR-CENTER.tk

Գինը:23 €

Բնակավայր:Ապարան

Հայտարարության համարը:632419

WWW ուղեցույց:http://www.car-center.tk

Հայտարարություն:
Georg Klaus

Ձեւ հայտարարությանը պատասխանելու համար

:
:
 

 

 

 

Բարձրացրեք Ձեր հայտարարության հաջողությունը, այն տեղափոխելով ավելի վեր կամ այն թերկուզ տարբերել գույնավորելով!

Հիպերկայքը Ձեզ տալիս է հետեւյալ ընտրանքները, որոնք կարող եք ցանկացած կերպով համատեղել`

Հայտարարությունների հնարավորությունները`